četrtek, 08. julij 2010

Integracija navojnih enot v stančna orodja


Uvajanje popolnoma integriranih navojnih enot v preoblikovalne procese

V orodjarski industriji je še veliko potenciala. Predvsem rešitveno orientirane inovacije, ki prispevajo k večji stopnji učinkovitosti. Kot primer tega si tukaj oglejmo procesno integracijo navojnih enot v štančna in preoblikovalna orodja z razlogom povečati gospodarnost proizvodnje

Steinelove mehanske navojne enote (SMG) in servomotorno poganjane multifunkcijske enote (SME) se lahko integrirajo v štančna in preoblikovalna orodja.

Slika 1: Primer mehanske navojne enote integrirane v štančno orodje

Slika 2: Sestavni deli mehanske navojne enote SMG SZ 8880.

Slika 3: Integracija multifunkcijske enote z večimi servomotorji v orodje.

Slika 4: Servomotorno poganjana multifunkcijska navojna enota SME SZ 8870

Slika 5: Navoj izdelan z navojno enoto v štančnem in preoblikovalnem procesu.